EMS Việt Nam hay Bưu Điện trực thuộc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP đã được thành lập vào ngày 24/01/2005. EMS Việt Nam đã liên thông với rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới nên thuận tiện về các thủ tục thông quan nhập khẩu. Do liên thông nên EMS Việt Nam sử dụng toàn bộ nhân sự, phương tiện trong Việt Nam để thu gom, đóng gói, đăng ký tải bay trực tiếp sang các quốc gia đã liên thông để giao hàng tận nhà người nhận. Việc sử dụng nhân sự của quốc gia khác là phần tiết kiệm tối đa các chi phí cho EMS Việt Nam, nhưng đây lại là điểm mà EMS Việt Nam phải sự dụng khá nhiều nhân sự ở Việt Nam để Care hàng cũng như cập nhật thông tin cho khách hàng dẫn đến giá cước dịch vụ EMS lại chưa thực sự tiết kiệm cho khách hàng tại Việt Nam.

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế EMS Việt Nam
Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế EMS Việt Nam

1.1 Ưu điểm của dịch vụ EMS Việt Nam

 • Thời gian ổn định từ 5 – 21 ngày làm việc
 • Liên thông với bưu điện trên toàn thế giới nên gần như không còn ngõ nghách nào mà EMS không thể đặt chân tới
 • Đi được đa dạng hàng cần gửi
 • Tỷ lệ thành công đến 99,9% với các hàng khó như: Thuốc tây, thuốc lá, hàng fake số lượng ít cho cá nhân
 • Có đủ nhân sự, phương tiện và phủ khắp các quốc gia

1.2 Nhược điểm của dịch vụ EMS Việt Nam

 • Thời gian vận chuyển chậm vì quá nhiều quy trình – thủ tục
 • Hay yêu cầu bổ sung hóa đơn mua hàng hay toa thuốc trước khi gửi
 • Buộc phải ký cam kết: Không khiếu nại khi xảy ra bị hủy hàng/ tịch thu nếu gửi hàng cấm
 • Hạn chế các mặt hàng là: Chất lỏng, điện tử
 • Hay cập nhật đã giao thành công “ảo” ( chưa giao hàng mà cập nhật tracking đã giao thành công)
 • Khi giao 2 lần không thành: Người nhận buộc phải ra bưu điên để nhận hàng
 • Không có nhắn SMS mã tracking để người nhận chủ động theo dõi

Xem thêm chi tiết dịch vụ EMS Bưu Điện Việt Nam:

Dịch vụ EMS Bưu Điện Việt Nam

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ EMS PRIORITY

1.3 Bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế EMS Việt Nam

KHỐI LƯỢNG (KG) ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 ZONE 11 JAPAN    PTHK    21.600/KG USA
PTHK   291.600/KG
AUSTRALIA PTHK  108.000/KG ANH (UK) PTHK 27.000/KG CANADA PTHK 129.600/KG NEW ZEALAND  PTHK   162.000/KG
TÀI LIỆU (DOCUMENT)
0.5 467,528 547,845 631,619 659,128 902,431 964,639 1,044,956 1,072,189 1,156,239 1,227,433 1,329,454 558,645 1,110,439 685,619 915,931 1,029,439 712,619
1 606,735 637,563 796,815 792,668 1,086,843 1,163,428 1,306,506 1,292,959 1,457,050 1,530,317 1,613,537 659,163 1,455,028 904,815 1,113,843 1,293,028 958,815
1.5 745,943 727,281 962,012 926,208 1,271,255 1,362,217 1,568,056 1,513,728 1,757,860 1,833,339 1,897,620 759,681 1,799,617 1,124,012 1,311,755 1,556,617 1,205,012
2 885,151 816,860 1,127,071 1,059,748 1,455,667 1,561,006 1,829,606 1,734,636 2,058,670 2,136,223 2,181,704 860,060 2,144,206 1,343,071 1,509,667 1,820,206 1,451,071
HÀNG HÓA (MERCHANDISE)
0.5 590,147 737,372 896,569 730,184 944,732 1,042,330 1,136,609 1,243,745 1,382,400 1,224,392 1,491,610 748,172 1,188,130 950,569 958,232 1,107,130 977,569
1 722,719 847,135 1,071,747 876,856 1,142,001 1,256,740 1,424,563 1,498,383 1,707,540 1,532,667 1,800,852 868,735 1,548,340 1,179,747 1,169,001 1,386,340 1,233,747
1.5 855,291 956,897 1,246,925 1,023,529 1,339,269 1,471,150 1,712,517 1,753,021 2,032,681 1,840,942 2,110,095 989,297 1,908,550 1,408,925 1,379,769 1,665,550 1,489,925
2 987,863 1,066,660 1,422,103 1,170,202 1,536,538 1,685,560 2,000,471 2,007,660 2,357,821 2,149,217 2,419,338 1,109,860 2,268,760 1,638,103 1,590,538 1,944,760 1,746,103
2.5 1,120,435 1,176,422 1,597,280 1,316,874 1,733,806 1,899,971 2,288,425 2,262,298 2,682,962 2,457,492 2,728,581 1,230,422 2,628,971 1,867,280 1,801,306 2,223,971 2,002,280
3 1,253,007 1,286,185 1,772,458 1,463,547 1,931,075 2,114,381 2,576,379 2,516,936 3,008,102 2,765,768 3,037,824 1,350,985 2,989,181 2,096,458 2,012,075 2,503,181 2,258,458
3.5 1,385,580 1,395,948 1,947,636 1,610,220 2,128,343 2,328,791 2,864,333 2,771,574 3,333,243 3,074,043 3,347,067 1,471,548 3,349,391 2,325,636 2,222,843 2,782,391 2,514,636
4 1,518,152 1,505,710 2,122,813 1,756,892 2,325,612 2,543,201 3,152,287 3,026,212 3,658,383 3,382,318 3,656,310 1,592,110 3,709,601 2,554,813 2,433,612 3,061,601 2,770,813
4.5 1,650,724 1,615,473 2,297,991 1,903,565 2,522,880 2,757,612 3,440,241 3,280,850 3,983,524 3,690,593 3,965,553 1,712,673 4,069,812 2,783,991 2,644,380 3,340,812 3,026,991
5 1,783,296 1,725,235 2,473,169 2,050,237 2,720,148 2,972,022 3,728,195 3,535,488 4,308,664 3,998,868 4,274,796 1,833,235 4,430,022 3,013,169 2,855,148 3,620,022 3,283,169
5.5 1,915,868 1,834,998 2,648,347 2,196,910 2,917,417 3,186,432 4,016,148 3,790,126 4,633,805 4,307,144 4,584,038 1,953,798 4,790,232 3,242,347 3,065,917 3,899,232 3,539,347
6 2,048,440 1,944,760 2,823,524 2,343,583 3,114,685 3,400,842 4,304,102 4,044,764 4,958,945 4,615,419 4,893,281 2,074,360 5,150,442 3,471,524 3,276,685 4,178,442 3,795,524
6.5 2,181,012 2,054,523 2,998,702 2,490,255 3,311,954 3,615,252 4,592,056 4,299,402 5,284,086 4,923,694 5,202,524 2,194,923 5,510,652 3,700,702 3,487,454 4,457,652 4,051,702
7 2,313,585 2,164,285 3,173,880 2,636,928 3,509,222 3,829,663 4,880,010 4,554,040 5,609,226 5,231,969 5,511,767 2,315,485 5,870,863 3,929,880 3,698,222 4,736,863 4,307,880
7.5 2,446,157 2,274,048 3,349,058 2,783,601 3,706,491 4,044,073 5,167,964 4,808,678 5,934,367 5,540,244 5,821,010 2,436,048 6,231,073 4,159,058 3,908,991 5,016,073 4,564,058
8 2,578,729 2,383,811 3,524,235 2,930,273 3,903,759 4,258,483 5,455,918 5,063,316 6,259,507 5,848,520 6,130,253 2,556,611 6,591,283 4,388,235 4,119,759 5,295,283 4,820,235
8.5 2,711,301 2,493,573 3,699,413 3,076,946 4,101,028 4,472,893 5,743,872 5,317,955 6,584,648 6,156,795 6,439,496 2,677,173 6,951,493 4,617,413 4,330,528 5,574,493 5,076,413
9 2,843,873 2,603,336 3,874,591 3,223,619 4,298,296 4,687,304 6,031,826 5,572,593 6,909,788 6,465,070 6,748,739 2,797,736 7,311,704 4,846,591 4,541,296 5,853,704 5,332,591
9.5 2,976,445 2,713,098 4,049,768 3,370,291 4,495,565 4,901,714 6,319,780 5,827,231 7,234,929 6,773,345 7,057,981 2,918,298 7,671,914 5,075,768 4,752,065 6,132,914 5,588,768
10 3,109,018 2,822,861 4,224,946 3,516,964 4,692,833 5,116,124 6,607,734 6,081,869 7,560,069 7,081,620 7,367,224 3,038,861 8,032,124 5,304,946 4,962,833 6,412,124 5,844,946
10.5 3,241,590 2,932,623 4,400,124 3,663,636 4,890,102 5,330,534 6,895,688 6,336,507 7,885,210 7,389,896 7,676,467 3,159,423 8,392,334 5,534,124 5,173,602 6,691,334 6,101,124
11 3,374,162 3,042,386 4,575,302 3,810,309 5,087,370 5,544,945 7,183,642 6,591,145 8,210,350 7,698,171 7,985,710 3,279,986 8,752,545 5,763,302 5,384,370 6,970,545 6,357,302
11.5 3,506,734 3,152,148 4,750,479 3,956,982 5,284,639 5,759,355 7,471,596 6,845,783 8,535,491 8,006,446 8,294,953 3,400,548 9,112,755 5,992,479 5,595,139 7,249,755 6,613,479
12 3,639,306 3,261,911 4,925,657 4,103,654 5,481,907 5,973,765 7,759,549 7,100,421 8,860,631 8,314,721 8,604,196 3,521,111 9,472,965 6,221,657 5,805,907 7,528,965 6,869,657
12.5 3,771,878 3,371,674 5,100,835 4,250,327 5,679,176 6,188,175 8,047,503 7,355,059 9,185,772 8,622,996 8,913,439 3,641,674 9,833,175 6,450,835 6,016,676 7,808,175 7,125,835
13 3,904,451 3,481,436 5,276,013 4,397,000 5,876,444 6,402,586 8,335,457 7,609,697 9,510,912 8,931,272 9,222,682 3,762,236 10,193,386 6,680,013 6,227,444 8,087,386 7,382,013
13.5 4,037,023 3,591,199 5,451,190 4,543,672 6,073,713 6,616,996 8,623,411 7,864,335 9,836,052 9,239,547 9,531,924 3,882,799 10,553,596 6,909,190 6,438,213 8,366,596 7,638,190
14 4,169,595 3,700,961 5,626,368 4,690,345 6,270,981 6,831,406 8,911,365 8,118,973 10,161,193 9,547,822 9,841,167 4,003,361 10,913,806 7,138,368 6,648,981 8,645,806 7,894,368
14.5 4,302,167 3,810,724 5,801,546 4,837,018 6,468,250 7,045,816 9,199,319 8,373,612 10,486,333 9,856,097 10,150,410 4,123,924 11,274,016 7,367,546 6,859,750 8,925,016 8,150,546
15 4,434,739 3,920,486 5,976,723 4,983,690 6,665,518 7,260,227 9,487,273 8,628,250 10,811,474 10,164,372 10,459,653 4,244,486 11,634,227 7,596,723 7,070,518 9,204,227 8,406,723
15.5 4,567,311 4,030,249 6,151,901 5,130,363 6,862,787 7,474,637 9,775,227 8,882,888 11,136,614 10,472,648 10,768,896 4,365,049 11,994,437 7,825,901 7,281,287 9,483,437 8,662,901
16 4,699,884 4,140,012 6,327,079 5,277,036 7,060,055 7,689,047 10,063,181 9,137,526 11,461,755 10,780,923 11,078,139 4,485,612 12,354,647 8,055,079 7,492,055 9,762,647 8,919,079
16.5 4,832,456 4,249,774 6,502,257 5,423,708 7,257,324 7,903,457 10,351,135 9,392,164 11,786,895 11,089,198 11,387,382 4,606,174 12,714,857 8,284,257 7,702,824 10,041,857 9,175,257
17 4,965,028 4,359,537 6,677,434 5,570,381 7,454,592 8,117,868 10,639,089 9,646,802 12,112,036 11,397,473 11,696,625 4,726,737 13,075,068 8,513,434 7,913,592 10,321,068 9,431,434
17.5 5,097,600 4,469,299 6,852,612 5,717,053 7,651,860 8,332,278 10,927,043 9,901,440 12,437,176 11,705,748 12,005,868 4,847,299 13,435,278 8,742,612 8,124,360 10,600,278 9,687,612
18 5,230,172 4,579,062 7,027,790 5,863,726 7,849,129 8,546,688 11,214,996 10,156,078 12,762,317 12,014,024 12,315,110 4,967,862 13,795,488 8,971,790 8,335,129 10,879,488 9,943,790
18.5 5,362,744 4,688,824 7,202,968 6,010,399 8,046,397 8,761,098 11,502,950 10,410,716 13,087,457 12,322,299 12,624,353 5,088,424 14,155,698 9,200,968 8,545,897 11,158,698 10,199,968
19 5,495,316 4,798,587 7,378,145 6,157,071 8,243,666 8,975,508 11,790,904 10,665,354 13,412,598 12,630,574 12,933,596 5,208,987 14,515,908 9,430,145 8,756,666 11,437,908 10,456,145
19.5 5,627,889 4,908,349 7,553,323 6,303,744 8,440,934 9,189,919 12,078,858 10,919,992 13,737,738 12,938,849 13,242,839 5,329,549 14,876,119 9,659,323 8,967,434 11,717,119 10,712,323
20 5,760,461 5,018,112 7,728,501 6,450,417 8,638,203 9,404,329 12,366,812 11,174,630 14,062,879 13,247,124 13,552,082 5,450,112 15,236,329 9,888,501 9,178,203 11,996,329 10,968,501
20.5 5,893,033 5,127,875 7,903,678 6,597,089 8,835,471 9,618,739 12,654,766 11,429,268 14,388,019 13,555,400 13,861,325 5,570,675 15,596,539 10,117,678 9,388,971 12,275,539 11,224,678
21 6,025,605 5,237,637 8,078,856 6,743,762 9,032,740 9,833,149 12,942,720 11,683,907 14,713,160 13,863,675 14,170,568 5,691,237 15,956,749 10,346,856 9,599,740 12,554,749 11,480,856
21.5 6,158,177 5,347,400 8,254,034 6,890,435 9,230,008 10,047,560 13,230,674 11,938,545 15,038,300 14,171,950 14,479,811 5,811,800 16,316,960 10,576,034 9,810,508 12,833,960 11,737,034
22 6,290,749 5,457,162 8,429,212 7,037,107 9,427,277 10,261,970 13,518,628 12,193,183 15,363,441 14,480,225 14,789,053 5,932,362 16,677,170 10,805,212 10,021,277 13,113,170 11,993,212
22.5 6,423,322 5,566,925 8,604,389 7,183,780 9,624,545 10,476,380 13,806,582 12,447,821 15,688,581 14,788,500 15,098,296 6,052,925 17,037,380 11,034,389 10,232,045 13,392,380 12,249,389
23 6,555,894 5,676,687 8,779,567 7,330,452 9,821,814 10,690,790 14,094,536 12,702,459 16,013,722 15,096,776 15,407,539 6,173,487 17,397,590 11,263,567 10,442,814 13,671,590 12,505,567
23.5 6,688,466 5,786,450 8,954,745 7,477,125 10,019,082 10,905,201 14,382,490 12,957,097 16,338,862 15,405,051 15,716,782 6,294,050 17,757,801 11,492,745 10,653,582 13,950,801 12,761,745
24 6,821,038 5,896,212 9,129,923 7,623,798 10,216,351 11,119,611 14,670,444 13,211,735 16,664,003 15,713,326 16,026,025 6,414,612 18,118,011 11,721,923 10,864,351 14,230,011 13,017,923
24.5 6,953,610 6,005,975 9,305,100 7,770,470 10,413,619 11,334,021 14,958,397 13,466,373 16,989,143 16,021,601 16,335,268 6,535,175 18,478,221 11,951,100 11,075,119 14,509,221 13,274,100
25 7,086,182 6,115,738 9,480,278 7,917,143 10,610,888 11,548,431 15,246,351 13,721,011 17,314,284 16,329,876 16,644,511 6,655,738 18,838,431 12,180,278 11,285,888 14,788,431 13,530,278
25.5 7,218,755 6,225,500 9,655,456 8,063,816 10,808,156 11,762,842 15,534,305 13,975,649 17,639,424 16,638,152 16,953,754 6,776,300 19,198,642 12,409,456 11,496,656 15,067,642 13,786,456
26 7,351,327 6,335,263 9,830,633 8,210,488 11,005,425 11,977,252 15,822,259 14,230,287 17,964,564 16,946,427 17,262,996 6,896,863 19,558,852 12,638,633 11,707,425 15,346,852 14,042,633
26.5 7,483,899 6,445,025 10,005,811 8,357,161 11,202,693 12,191,662 16,110,213 14,484,925 18,289,705 17,254,702 17,572,239 7,017,425 19,919,062 12,867,811 11,918,193 15,626,062 14,298,811
27 7,616,471 6,554,788 10,180,989 8,503,834 11,399,962 12,406,072 16,398,167 14,739,564 18,614,845 17,562,977 17,881,482 7,137,988 20,279,272 13,096,989 12,128,962 15,905,272 14,554,989
27.5 7,749,043 6,664,550 10,356,167 8,650,506 11,597,230 12,620,483 16,686,121 14,994,202 18,939,986 17,871,252 18,190,725 7,258,550 20,639,483 13,326,167 12,339,730 16,184,483 14,811,167
28 7,881,615 6,774,313 10,531,344 8,797,179 11,794,499 12,834,893 16,974,075 15,248,840 19,265,126 18,179,528 18,499,968 7,379,113 20,999,693 13,555,344 12,550,499 16,463,693 15,067,344
28.5 8,014,188 6,884,076 10,706,522 8,943,852 11,991,767 13,049,303 17,262,029 15,503,478 19,590,267 18,487,803 18,809,211 7,499,676 21,359,903 13,784,522 12,761,267 16,742,903 15,323,522
29 8,146,760 6,993,838 10,881,700 9,090,524 12,189,036 13,263,713 17,549,983 15,758,116 19,915,407 18,796,078 19,118,454 7,620,238 21,720,113 14,013,700 12,972,036 17,022,113 15,579,700
29.5 8,279,332 7,103,601 11,056,878 9,237,197 12,386,304 13,478,124 17,837,937 16,012,754 20,240,548 19,104,353 19,427,697 7,740,801 22,080,324 14,242,878 13,182,804 17,301,324 15,835,878
30 8,411,904 7,213,363 11,232,055 9,383,869 12,583,572 13,692,534 18,125,891 16,267,392 20,565,688 19,412,628 19,736,940 7,861,363 22,440,534 14,472,055 13,393,572 17,580,534 16,092,055
30.5 8,544,476 7,323,126 11,407,233 9,530,542 12,780,841 13,906,944 18,413,844 16,522,030 20,890,829 19,720,904 20,046,182 7,981,926 22,800,744 14,701,233 13,604,341 17,859,744 16,348,233
31 8,677,048 7,432,888 11,582,411 9,677,215 12,978,109 14,121,354 18,701,798 16,776,668 21,215,969 20,029,179 20,355,425 8,102,488 23,160,954 14,930,411 13,815,109 18,138,954 16,604,411
ZONE  CAMBODIA LAOS CHINA Croatia  CAYMAN
ISLANDS
ISRAEL ALBANIA ALGERIA () Angola ()  ARGENTINA JAPAN USA AUSTRALIA ANH (UNITED KINGDOM) CANADA NEW ZEALAND
 HONGKONG SOUTH KOREA Bangladesh Cyprus KUWAIT AUSTRIA Armenia * () Barbados ()  Cote d’Ivoire (Ivory coast) ()
 INDIA BRUNEI MEXICO  DENMARK * Belarus Bosnia –
Herzegovina ()
Belize ()  Libya ()
 INDONESIA Sri Lanka  Egypt Saudi Arabia BELGIUM Cook Islands () Bermura ()  Senegal ()
 MACAU Pakistan  FRANCE UAE BRAZIL East Timor () Bristish Virgin
Islands ()
 SOUTH
AFRICA
 MALAYSIA  GEORGIA BULGARIA ETHIOPIA Chile * ()
 MYANMAR  IRELAND CZECH
REPUBLIC *
Guam () Colombia * ()
 PHILIPPINES  Luxembourg Estonia MOROCCO Costa Rica ()
 SINGAPORE  Mauritius FINLAND Slovakia
(slovak rep.) ()
Ecuador * ()
 TAIWAN  Monaco () GERMANY Slovenia () Ghana
 THAILAND GREECE SWEDEN * () Guatemala * ()
HUNGARY Jamaica * ()
ITALY Nigeria
LATVIA Panama * ()
NETHERLANDS Paraguay ()
NORWAY Peru * ()
POLAND Uruguay ()
PORTUGAL Venezuela * ()
ROMANIA
RUSSIA
SPAIN
SWITZERLAND
TURKEY
UKRAINE